ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Image

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ

Ο Ευστάθιος Μάγγος εργάζεται σαν Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) στο Β’ Εργαστήριο Χαρακτικής του Τομέα χαρακτικής της ΑΣΚΤ

© ASFA 2024. All rights reserved.