ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Αγγελής Αντωνόπουλος, Καθηγητής, 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γεώργιος Καζάζης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Παναγιώτης Πούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Παντελεήμων Χανδρής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
Νικόλαος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κώτσιου Κων/να, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Δασκαλοθανάσης Νικόλαος, Καθηγητής
Λινάρδου Καλλιρόη, Επίκουρη Καθηγήτρια  
Λιτσαρδοπουλου Ναυσικά-Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.
Εμμανουήλ Μεραμπελιώτης, τακτικό μέλος
Ουρανία Αναστασιάδου αναπληρωματικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π
Χριστογιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος
Χανιώτη Δήμητρα, αναπληρωματικό μέλος

Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ 
-
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
-
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων