ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Haris Retsos, PhD                         Greek CV                      English CV

                                
  

   Science, Technology & Engineering of Art Materials,

   Project Management

   Dept. of Fine Arts, Athens School of Fine Arts
   Patission 42, 10682, Athens, Greece
   Phone Number: +30 210 38 97 103
   Email: 
hretsos@asfa.gr


Dr. Haris Retsos
has Scientific Interest on the topics of Art Materials and Properties, Environmental Sustainability in Art Exhibitions, Sustainable Development, Surface and Interfacial Properties, Thin Films, Responsive Materials, Polymer Adhesion, Aging and fracture of Organic Materials, Polymer Mixture, Nanocomposites, etc.
He has joined ASFA’s Faculty Personnel at 2017 and since then he teaches, in two semesters, the courses on Science and Technology of Materials for Artists.
He has PhD, MSc and Bc from the Physics Dept. of the University of Crete, Greece.
His academic research career is on the topic of theoretical and experimental issues of Polymer Science and Engineering, and he has worked as researcher at the:
·         Department of Materials, University of California Santa Barbara, CA, USA,
·         Institut de Biologie Structurale, Commissariat à l’Energie Atomique (Grenoble, France),
·         Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, (Paris, France) and
·         Department of Material Science & Engineering, Cornell University (Ithaca, NY, USA).
 
He has also an extensive administrative work experience in Greece as:
·         Executive Scientific Staff at National Exams Organization – Independent Authority, Ministry of Education
·         Project Manager at Managing Authority - National Strategic Reference Framework, Ministry of Education
·         Administrative Associate Personnel on Management of Human Resources for Public Sector Secondary Education at Ministry of Education, 

while he has participated in National Scientific Committees and Work Groups as:
        o   Coordinator of the working group of Ministry of Education on the topic of “Analysis and Documentation of quantitative and qualitative indices in Greek Education”,
        o   Coordinator of working group and National Expert at the Committee of Ministry of Education at the topic of “Economic Analysis of the Greek Educational System”,
        o   Expert at the Committee of Ministry of Education on the topic of “Analysis and Policy Making of Structural Funds Direction for ESPA 2021-2027 on the topics of Greek Ministry of Education”.
 
He has also an extensive experience in managing a wide range of multidisciplinary, cross-sectorial, transnational large projects in a complex environment as:
 ·         Coordinator and Strategic Expert, “Support of the ASFA Strategic Committee”, NSRF (ESPA) 2014-2020,
 ·         Coordinator and Work Group Member, “Digital transformation and enhancement of the Athens School of Fine Arts' Cultural Reserve, 1837- 2021”, NSRF (ESPA) 2014-2020,
 ·         Coordinator and STEAM Expert, “Didactic of Fresco for Children / The Greek Painting Tradition in Secondary Education Context”, Hellenic Foundation for Research and Innovation.
 ·         Coordinator and STEAM Expert, “Conservation, Restoration, Sustainability and Promotion of the ASFA Art Collection”, EPA 2021-2024 Ministry of Education Development Funds.
 ·         Scientific Responsible, “Support actions for the Management Structure of the Athens School of Fine Arts, ELKE”, ESPA 2014-2020.
 ·         Coordinator and Work Group Member,
   o   “Art Exhibition of ASFA’s Collection for the τα 60 years of the European Social Fund”,
   o   “Art Exhibition of ASFA’s Collection at the Ministry of Financial Development for the 30 years of Cohesion Policies in EU”,
   o   “Art Exhibition of ASFA’s Collection in Ministry of Migration & Asylum - Art without Borders”,
   o   “Art Exhibition of ASFA’s Collection in Independent Authority of Public Income”. of Public Income”.

 He has published  23 scientific articles while he has 32 participations in International Scientific Conferences.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260