Τετάρτη 13-4-05

 

 

Έναρξη 7μμ

Έργα βιντεοτέχνης από την συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

 

ΜΠΡΟΥΣ ΝΑΟΥΜΑΝ (BRUCE NAUMAN)
Slow Angle Walk (Beckett Walk) (Αργό βάδισμα υπό γωνία - Το βάδισμα του
Μπέκετ), 1968
Βιντεοταινία διάρκειας 60΄, ασπρόμαυρη
Αρ. Eισ. 30/2000


Μπρους Νάουμαν
Slow Angle Walk (Beckett Walk) (Αργό βάδισμα υπό γωνία - Το βάδισμα του Μπέκετ), 1968
Βιντεοταινία διάρκειας 60΄, ασπρόμαυρη
Αγορά 2000
Αρ. Eισ. 30/2000
©Φωτο: Παραχώρηση από το ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Νέα Υόρκη

 

 

 


ΤΟΝY AΟΥΡΣΛΕΡ (TONY OURSLER)

Model Release, Par-Schizoid-Position, and Test (Υπόδειγμα παραχώρησης,
παρασχιζοειδής θέση και τεστ), 1992
Par-Schizoid-Position (Παρασχιζοειδής θέση), 1992
Διάρκεια: 2΄53΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 63/2000
Σε συνεργασία με τον Kim Gordon

Τόνι ¶ουρσλερ
Model Release, Par-Schizoid-Position, and Test (Υπόδειγμα παραχώρησης, παρασχιζοειδής θέση και τεστ), 1992
Έγχρωμη βιντεοταινία

Model Release (Yπόδειγμα παραχώρησης), 1992
Διάρκεια: 3΄24΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 62/2000
Σε συνεργασία με την Constance DeJong

Par-Schizoid-Position (Παρασχιζοειδής θέση), 1992
Διάρκεια: 2΄53΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 63/2000
Σε συνεργασία με τον Kim Gordon

Test (Τεστ), 1992
Διάρκεια: 5΄23΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 64/2000
Σε συνεργασία με την Karen Finley

Αγορά 2000

©Φωτο: παραχώρηση από το ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Νέα Υόρκη

 

 

 


ΜΠΙΛ ΒΙΟΛΑ (BILL VIOLA)
The Passing (Το πέρασμα), 1989
Βιντεοταινία διάρκειας 54΄13΄΄, ασπρόμαυρη
Αρ. Εισ. 42/2000

Μπιλ Βιόλα
The Passing (Το πέρασμα), 1989
Βιντεοταινία διάρκειας 54΄13΄΄, ασπρόμαυρη
Αγορά 2000
Αρ. Εισ. 42/2000
©Φωτο: παραχώρηση από το ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Νέα Υόρκη

 

 

 


ΒΙΤΟ ΑΚΚΟΝΤΣΙ (VITO ACCONCI)
Pryings (Αδιακρισίες), 1971
Βιντεοταινία διάρκειας 17΄10΄΄, ασπρόμαυρη
Aρ. Εισ. 85/01

 


ΝΤΑΝ ΓΚΡΑΧΑΜ (DAN GRAHAM)
Performer / Audience / Mirror (Καλλιτέχνης / Κοινό / Καθρέφτης), 1975
Βιντεοταινία διάρκειας 22΄52΄΄, ασπρόμαυρη, ήχος
Aρ. Εισ. 91/01

 


ΝΑΜ ΤΖΟΥΝ ΠΑΪΚ (NAM JUNE PAIK)
Video Synthesizer and "TV Cello"/ Collectibles μαζί με τον Jud Yalkut,
1965-71
Βιντεοταινία διάρκειας 23΄25΄΄, έγχρωμη
Εarly Color TV Manipulations by Nam June Paik, 1965-68
Διάρκεια: 5΄18΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 7/2000

Video Commune
Διάρκεια: 8΄ 36΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 8/2000

TV Cello Premiere, 1971
Διάρκεια: 7΄ 25΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 9/2000

Ναμ Τζουν Πάικ
Video Synthesizer and “TV Cello”/ Collectibles, 1965-71
μαζί με τον Jud Yalkut
Έγχρωμη βιντεοταινία

Εarly Color TV Manipulations by Nam June Paik, 1965-68
Διάρκεια: 5΄18΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 7/2000

Video Commune
Διάρκεια: 8΄ 36΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 8/2000

TV Cello Premiere, 1971
Διάρκεια: 7΄ 25΄΄, έγχρωμη
Αρ. Εισ. 9/2000

Αγορά 2000
©Φωτο: Παραχώρηση από το ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Νέα Υόρκη

 

 

 

 


ΓΚΑΡΥ ΧΙΛΛ (GARY HILL)

Happenstance (part one of many parts) (μέρος πρώτο από πολλά), 1982-83
Βιντεοταινία διάρκειας 6΄47΄΄, ασπρόμαυρη
Αρ. Εισ. 58/2000

Γκάρυ Χιλλ
Happenstance (part one of many parts) (μέρος πρώτο από πολλά), 1982-83
Βιντεοταινία διάρκειας 6΄47΄΄, ασπρόμαυρη
Αγορά 2000
Αρ. Εισ. 58/2000
©Φωτο: Παραχώρηση από το ΕΑΙ (Electronic Arts Intermix), Νέα Υόρκη