ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Πατησίων 42, 106 82 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3897146

Πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 12/10/2020 – 22/1/2021 21
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 1/2/2021 – 19/2/2021
Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 22/2/2021 – 4/6/2021
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 7/6/2021 – 25/6/2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 1/9/2021 – 30/9/2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 1 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021