ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δείτε το οργανόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εδώ.