Διδάσκοντες: Βούτσας Αλέξανδρος, ΕΕΠ
Καραπλή - Χατζαντουριάν Παναγιώτα, ΕΤΕΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος, ανά εξάμηνο σπουδών, αναπτύσσεται ως εξής:

3ο εξάμηνο

 1. Βασικές τεχνικές φωτογραφίας.
 2. Παρουσιάσεις έργων γνωστών φωτογράφων.
 3. Εφαρμογές στο στούντιο, σκοτεινό θάλαμο, φωτεινό θάλαμο (κομπιούτερ).
 4. Μαθήματα Photoshop
 5. Κριτική φωτογραφικής δουλειάς σπουδαστών. 

4ο  - 5ο - 6ο εξάμηνο

 1. Τεχνική θεωρία φωτογραφίας.
 2. Παρουσιάσεις έργων γνωστών φωτογράφων.
 3. Εφαρμογές στο στούντιο, σκοτεινό θάλαμο, φωτεινό θάλαμο (κομπιούτερ).
 4. Μαθήματα Photoshop.
 5. Κριτική φωτογραφικής δουλειάς σπουδαστών.
 6. Ομαδική άσκηση.
 7. Νέες ιδέες.

7ο  -  8ο εξάμηνο

 1. Ειδικές τεχνικές της φωτογραφίας.
 2. Παρουσιάσεις έργων γνωστών φωτογράφων.
 3. Εφαρμογές στο στούντιο, σκοτεινό θάλαμο, φωτεινό θάλαμο (κομπιούτερ).
 4. Μαθήματα Photoshop.
 5. Κριτική φωτογραφικής δουλειάς σπουδαστών.
 6. Ομαδική άσκηση. 
 7. Νέες ιδέες.
 8. Σχεδιασμός, προϋπολογισμός, συμβουλές ένταξης εξωγενών παραγόντων στην παραγωγή έργου.  
 9. Ολοκλήρωση έργου.
http://www.photography.asfa.gr/ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Λήψη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

http://www.photography.asfa.gr/ 
http://www.photography.asfa.gr/ergasies.html