Δείτε την κατανομή των πρωτοετών φοιτητών (επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις, Κύπριοι, Τήνιοι, μετεγγραφέντες) σε εργαστήρια πατώντας εδώ.