Η πραγματοποίηση διδασκαλίας του μαθήματος «Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης» εκτάκτως αναβάλλεται για τη Δευτέρα 29.10.2018 και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9/11/2018.