Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά το μάθημα Ιστορία της Τέχνης 5 (Κ1-5)  τα συγγράμματα   με κωδικούς  77183048 και 77183049 εκ παραδρομής έχουν συμπεριληφθεί  και παρακαλούμε τους φοιτητές για την αποφυγή δήλωσης αυτών καθώς αναμένεται η έναρξη διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος καθώς και η προσθήκη νέων  κωδικών επιλογής συγγραμμάτων .