Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά την  δήλωση των συγγράμματων για τα κοινά θεωρητικά  μαθήματα   που προσφέρονται από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ,οι φοιτητές  του Τμήματος Εικαστικών  θα   επιλέγουν  τα εν λόγω συγγράμματα από  τον  κατάλογο  συγγραμάτων του  Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης .