Π.Μ.Σ. «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης»  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3684/ 29.08.2018, τ. Β΄)