Αθανασίου Αικατερίνη,  Διδασκαλία της Γλυπτικής
Αναστασιάδου Ουρανία, Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών σε Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και Μαθησιακές Δυσκολίες, Ζωγραφική, Ειδική Αγωγή
Λουκίδης Λουκάς, Διδασκαλία Τεχνικών της Γλυπτικής
Βούτσας Αλέξανδρος-Ματθαίος, Ειδικότητα Φωτογράφου
Μεραμπελιώτης Εμμανουήλ, Διδασκαλία Τεχνικών της Ζωγραφικής
Σταμούλης Ιωάννης, Διδασκαλία Τεχνικών της Ζωγραφικής
Τσώλης Κωνσταντίνος, Διδασκαλία Τεχνικών της Ζωγραφικής