ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Επισυνάπτεται  Διακήρυξη Νο 2/2023, Δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας με κλειστές έγγραφες προφορές για την εκμίσθωση διαμερίσματος επιφάνειας 22,12 τ.μ. επί της οδού Ησιόδου 4 - Αθήνα  με αρ. πρωτ. 919/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ0Ι46Ψ8ΝΖ-ΩΗ3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2023

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260