ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Αρ. πρωτ.: 4174/17-01-2023 (ΑΔΑ: 97ΚΨ46Μ9ΞΗ-ΓΔ0) σε εφαρμογή του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.07.2022)

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260