Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας για τη θέση Εξωτερικού Μέλους του ΣΔ