ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης & 
Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Υπεύθυνη: Ουρανία Αναστασιάδου 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 697 9921655, 210 3646069
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 4801306


Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία της Α.Σ.Κ.Τ.
Υπεύθυνη Μονάδας: Αναστασιάδου Ουρανία, Adv.Med
Γραφείο Μονάδας: Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης

Με υπουργική απόφαση, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εισάγονται κατόπιν εξετάσεων ειδικών διατάξεων σε ποσοστό 5% (επί των εισαγομένων) φοιτητές με αναπηρία. Για την ισότιμη εκπαίδευσή τους λειτουργεί στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία ως υπηρεσία υποδοχής, ενημέρωσης και ακαδημαϊκής υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Αποστολή της Μονάδας Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία 

Αποστολή της Μονάδας Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία είναι  να παρέχει υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό υλικό, να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην προώθηση του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών και αποφοίτων καθώς και στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για την πραγμάτωσή του.
Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. αναπτύσσει τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διευκολύνοντας την εύρεση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές ανάγκες του φοιτητή/αποφοίτου με αναπηρία ή σοβαρή πάθηση αποτρέποντας την απομόνωση του.
Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. διαμεσολαβεί ανάμεσα στον φοιτητή/απόφοιτο και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εάν και εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής/απόφοιτος  το αιτείται. Πληροφορεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δεξιότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή δίνοντας έμφαση στις δυνατότητές του και όχι στην απώλεια.
Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για τις ανάγκες των κωφών/βαρήκοων φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και για την προώθηση του καλλιτεχνικού έργου των αποφοίτων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες διερμηνείας και συμβουλευτικής στην έρευνα για μεταπτυχιακές σπουδές του αποφοίτου με αναπηρία.
Η Μ.Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. αναπτύσσει ερευνητικό έργο μέσω workshops με τους φοιτητές/αποφοίτους και μέσω δικτύωσης με άλλους συνεργαζόμενους φορείς δημιουργώντας μία πλατφόρμα ουσιαστικών συζητήσεων και ανταλλαγής σύγχρονων ιδεών σχετικά με την Τέχνη, την προσβασιμότητα και την πολιτισμική ταυτότητα των φοιτητών με αναπηρία.
Στα πλαίσια της ισότιμης πρόσβασης στα καλλιτεχνικά δρώμενα η Μονάδα Α.Σ.&Π.Φ.μεΑ. διοργανώνει πλείστες δράσεις που έχουν στόχο την πλήρη ένταξη των φοιτητών/αποφοίτων με αναπηρία, όπως εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις σε περιοδικές εκθέσεις και μόνιμες συλλογές Μουσείων και αιθουσών τέχνης, συμμετοχή σε διαλέξεις, συνέδρια/ημερίδες ή σεμινάρια επιμόρφωσης και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και performances.
Κύριο μέλημα των ατόμων που συνεργάζονται για τη λειτουργία της Μονάδας είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη του φοιτητή και του αποφοίτου με αναπηρία ή με χρόνια/σοβαρή πάθηση. Η Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης & Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία προσπαθεί να αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές ενδυναμώνοντας τη χειραφέτηση του φοιτητή/αποφοίτου στα πλαίσια μίας εκπαιδευτικής πολιτικής πέραν των στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία.

Σημείωση:

Στα πλαίσια της πολυετούς λειτουργίας της Μονάδας Α.Σ. & Π.Φ.με Α. παρατηρήθηκε μία μεγάλη αλλαγή στα αιτήματα των φοιτητών/αποφοίτων. Ενώ η Μονάδα αρχικά ξεκίνησε να υποστηρίζει τις ανάγκες, κυρίως, των προπτυχιακών κωφών φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. υπήρξε διεύρυνση του πληθυσμού και προς άλλες αναπηρίες/ή και χρόνιες παθήσεις καθώς και προς φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία δύο χρόνια, προστέθηκαν και φοιτητές με ψυχική νόσο. Επισημαίνεται, ότι παρέχονται υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης και όχι ψυχολογικής στήριξης και αναπτύσσονται στρατηγικές εξατομικευμένης εκπαίδευσης ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες του φοιτητή/τριας και σε στενή συνεργασία με αυτόν/ήν.
Παρακάτω, παρατίθενται οι γενικές υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές / αποφοίτους με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις / μαθησιακές δυσκολίες και στη συνέχεια οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ανά μήνα από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έως σήμερα. Δεν αναφέρονται οι καθημερινές εξατομικευμένες ακαδημαϊκές ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στον κάθε φοιτητή ή απόφοιτο για την ολοκλήρωση των σπουδών του.


Γενικές Ακαδημαϊκές/Συμβουλευτικές/Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φοιτητές/Αποφοίτους με Αναπηρία/Χρόνιες Παθήσειςs
1 Συμβουλευτική για μεταπτυχιακά, στήριξη στη διαδικασία αιτήσεων. Παρακολούθηση και εποπτεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, ακαδημαϊκή υποστήριξη, υποτροφίες, υποστήριξη στη διαδικασία αιτήσεων για υποτροφίες, δημιουργία portfolio.
2 Συντονισμός για παρουσιάσεις πτυχιακών, συναντήσεις με τους υπεύθυνους καθηγητές για την εποπτεία και την οργάνωση των πτυχιακών.
3 Εικαστικοί διαγωνισμοί, προετοιμασία υποψηφιοτήτων: ενημέρωση, υποστήριξη, διαδικαστικά, αίτηση κ.λ.π.
4 Οργάνωση Χορηγιών για δράσεις με φοιτητές / αποφοίτους με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις.
5 Προσβάσιμα συγγράμματα / σημειώσεις στην Ε.Ν.Γ. για κωφούς και στον κώδικα Braille για τυφλούς φοιτητές και των δύο τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ.
6 Συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία σε Φεστιβάλ Τέχνης, Biennale κ.ά.
7 Υποστήριξη των φοιτητών / αποφοίτων με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις στη συμμετοχή τους σε ομαδικές εκθέσεις ή στη διοργάνωση των ατομικών εκθέσεων.
8 Επιλογή και οργάνωση συμμετοχής των φοιτητών με αναπηρία σε θεατρικές παραστάσεις, αναζήτηση και εύρεση χορηγιών.
9 Υποστήριξη σε όλες τις επαφές των φοιτητών / αποφοίτων με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις με τις διοικητικές και γραμματειακές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ εάν και εφόσον το αιτούνται. Εκμάθηση διαδικασιών και υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων.
10 Συμβουλευτική γονέων (οικογενειών) φοιτητών, αποφοίτων και υποψηφίων για εισαγωγή στην ΑΣΚΤ με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις.
11 Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα θεωρητικά μαθήματα, στα εργαστήρια, και στα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα.
12 Υποστήριξη στην επίλυση εργασιακών προβλημάτων αποφοίτων με αναπηρία, συμβουλευτική, υποστήριξη σε ακαδημαϊκές εργασιακές υποχρεώσεις, εκμάθηση δεξιοτήτων. Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσης στο χώρο εργασίας.
13 Προώθηση και επεξήγηση ανακοινώσεων στους φοιτητές και αποφοίτους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Όπου απαιτείται, βίντεο-κλήση για επεξηγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
14 Συντονισμός επισκέψεων σε εκθέσεις / εγκαίνια εκθέσεων.
15 Oργάνωση εικαστικών projects, workshops.
16 Συντονισμός συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες.
17 Εποπτεία και διόρθωση γραπτών εργασιών, διδασκαλία συγγραφής βιβλιογραφικών αναφορών & ερευνητικής μεθοδολογίας στους εισαχθέντες με ειδικές διατάξεις, στους φοιτητές με δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ και ψυχικές παθήσεις.
18 Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πρωτοετείς με αναπηρία για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. και ακαδημαϊκή/τεχνική υποστήριξη στη χρήση της βιβλιοθήκης για φοιτητές με αναπηρία/μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.
19 Υποστήριξη στην οργάνωση Εκθέσεων Αποφοίτων των αποφοίτων με αναπηρία και συνεργασία με τους επιμελητές και την υπεύθυνη Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ.
20 Διδασκαλία Εικαστικών Όρων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε κωφούς φοιτητές της ΑΣΚΤ., Ερμηνεία. Δημιουργία Νοημάτων σχετικών με την Εικαστική Ορολογία.
21 Αποδοχή αιτημάτων φοιτητών με αναπηρία από άλλες Σχολές Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, στα πλαίσια των οριζόντιων δράσεων της Μονάδας. Επίσης, επικοινωνία με λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς ή πολιτιστικούς οργανισμούς για θέματα που άπτονται της αναπηρίας.
22 Λειτουργία της Μονάδας ως πόλου πληροφοριών για γονείς, υποψήφιους Α.Σ.Κ.Τ. και άλλους. Λειτουργία επίσης, ως επιστημονικού πόλου για δεκάδες φοιτητές ανά το πανελλήνιο που εκπονούν εργασίες σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με θέμα τους φοιτητές με αναπηρία.
23 Υπηρεσίες Διαμεταγωγής.
24 Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης από εθελοντές συμφοιτητές, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές των φοιτητών με αναπηρία στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στην παρούσα φάση αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει συγγραφή σημειώσεων και ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/ εργαστηρίων.
25 Υποδοχή και υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Προετοιμασία των φοιτητών Α.Σ.Κ.Τ., υποστήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων ή ακαδημαϊκών προσόντων. Εξ αποστάσεως συστηματική υποστήριξη στα Ιδρύματα υποδοχής. Επικοινωνία με τις Μονάδες Προσβασιμότητας.
26 Υποστήριξη στην πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά τρόπο ισότιμο με κάθε άλλο φοιτητή.

Contact

Pireos 256
zip code: 18233
Agios Ioannis Rentis

210 48 01 260

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260