ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Τίτλος Πράξης:
«Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»
Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): “Careers Office of the Athens School of Fine Arts”
Κωδ. ΟΠΣ/Κωδ. ΕΛΚΕ: 5074220
Δραστηριότητές του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:

  • η παροχή πληροφοριών σε φοιτητές, αποφοίτους και άλλους ενδιαφερόμενους για θέματα σπουδών, υποτροφιών και κληροδοτημάτων, καλλιτεχνικών διαγωνισμών, workshop, θέσεων εργασίας κ.λπ.,
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • η σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο,
  • η διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και συνεργασιών με επιχειρήσεις, μουσεία, Ιδρύματα κ.ά.,
  • η εκπόνηση στατιστικών μελετών.
Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/07/2021 – 30/09/2023
Συνολικός προϋπολογισμός: 183.000€

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Επ. Καθηγητής, kchristopoulos@asfa.gr, τηλ. 210 3897159

Η ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης: career.asfa.gr
Facebook: Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ

H Πράξη «Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».