ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 Τίτλος
: Erasmus+ Strategic Partnership Project "Creator Doctus"

Project number/ Κωδ. ΕΛΚΕ2018-1-NL01-KA203-038922/ KE80010

Συνοπτική περιγραφή:

Περιγραφή δραστηριοτήτων:

Η επιδίωξή μας για το ερευνητικό πρόγραμμα Creator Doctus (συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι να επιτρέψουμε σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Καλές Τέχνες να συμμετάσχουν στην διδακτορική έρευνα και εκπαίδευση (3ος κύκλος σπουδών) με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους κλάδους και  για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Διακήρυξη της Μπολόνια.

H μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται αφενός στην συγκέντρωση και καταγραφή των καλύτερων πρακτικών στην διδακτορική έρευνα και εκπαίδευση (3ος κύκλος σπουδών) στις Καλές Τέχνες και αφετέρου στην έρευνα πάνω στις μεθόδους που οι καλλιτεχνικές πρακτικές παράγουν επιστημονική γνώση. Ήδη στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.creatorductus.eu έχει αναρτηθεί βάση δεδομένων για τα προγράμματα 3ος κύκλου σπουδών από πολλά πανεπιστήμια και σχολές από όλο τον κόσμο, το υλικό της οποίας έχει συλλεχθεί με βάση ένα ευρύ ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Creator Doctus, με την συμβολή του διδακτικού προσωπικού από όλες τις συνεργαζόμενες σχολές. Παράλληλα έχουν γίνει δύο διεθνή συνέδρια, το πρώτο στην  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το Μάιο του 2019 και το δεύτερο στο κέντρο Georges Pompidou στο Παρίσι το Νοέμβριο του ίδιου έτους όπου συζητήθηκαν οι μεθοδολογικές προεκτάσεις της καλλιτεχνικής έρευνας.  Στην ΑΣΚΤ καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται μια σειρά σεμιναρίων με τη συμμετοχή των διδακτορικών φοιτητριών/ ων υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ζάφου Ξαγοράρη - επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος - ενώ παράλληλα έχουν οργανωθεί και σεμινάρια με την συμμετοχή ξένων καλλιτεχνών που εξηγούν την ερευνητική διάσταση της πρακτικής τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα εκδοθεί εγχειρίδιο με τις καλύτερες πρακτικές πάνω στην διδακτορική έρευνα και εκπαίδευση (3ος κύκλος σπουδών), όπου θα παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα διδακτορικά πάνω στην καλλιτεχνική έρευνα, καθώς και μια σειρά από θεωρητικά κείμενα πάνω στην μεθοδολογία της.  

 

Στόχοι του έργου:

·      Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της διδακτορικής έρευνας και εκπαίδευσης (3ος κύκλος σπουδών) στις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA) όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη.

·      Να διερευνηθούν περαιτέρω οι υπάρχουσες μεθοδολογίες καλλιτεχνικής έρευνας και να επεκταθούν προς νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

·      Να εντοπιστούν οι καλύτερες πρακτικές (good practices) στην ανάπτυξη και υποστήριξη καλλιτεχνικής έρευνας και να ενισχυθούν σε ιδρύματα που επί του παρόντος έχουν περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία σε αυτήν την περιοχή.

·      Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συγκρίσιμων, αλλά διακριτικών μοντέλων καλλιτεχνικής ερευνητικής πρακτικής, με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών σταδιοδρομίας των αποφοίτων.

Συντονιστής φορέας: Gerrit Rietveld Academie, Ολλανδία.

Εταίροι: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ελλάδα - EQArts, Ολλανδία - Glasgow School of Art, Σκωτία - Merz Akademie, Γερμανία - l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy (ENSAPC), Γαλλία - Vilnius Academy of Arts & Nida Art Colony, Λιθουανία - The Royal Danish Art Academy of Fine Arts (Schools of Visual Arts) & Kunsthal Charlottenburg, Δανία.

Διάρκεια: 40 μήνες (01/09/2018 έως και 31/12/2021)

Προϋπολογισμός: 25.151,00€

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ζαφείριος Ξαγοράρης, καθηγητής ΑΣΚΤ, zafosx@hotmail.com

Διαχειριστής: Δρ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, languagegames@gmail.com

Ιστοσελίδα έργου: www.creatordoctus.eu