ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

  

                                                                  

Τίτλος
έργου: Erasmus+ KA2 Mental Health Matters through Restorative Art

Project number/ Κωδ. ΕΛΚΕ: 2019-1-UK01-KA204-062004/ ΚΕ 80034 

Συνοπτική περιγραφή: Η ελληνική ομάδα συμμετέχει στο έργο MHM με τη συνεργασία δύο επίσημων μερών σχετικά με τη σύγκλιση της τέχνης και της θεραπείας σε θέματα Ψυχικής Υγείας (Art residencies project, Art4more festival κ.ά.). Το πρώτο μέρος είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η Α.Σ.Κ.Τ. συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα ελέγχου «Restorative Art», με πέντε (5) εκπροσώπους - φοιτητές/ριες που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα θεραπείας/ αποκατάστασης μέσω της τέχνης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά τα τελευταία δύο χρόνια σπουδών τους. Το δεύτερο μέρος είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΔΡΑ, ένας οργανισμός για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων. Η ΕΔΡΑ συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα ελέγχου «Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας», με πέντε (5) εκπροσώπους/ επαγγελματίες ή εθελοντές ψυχικής υγείας που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα για την ενδυνάμωση ατόμων μέσω της τέχνης είτε ως συντονιστές είτε ως εκπαιδευόμενοι, παρατηρητές ή ως υποστηρικτές.

Τα άτομα που βιώνουν ψυχικές ασθένειες,  ακόμη και στις μέρες μας, στιγματίζονται και περιθωριοποιούνται σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, μη φαρμακευτικών, που να μεριμνά για τη λειτουργική ένταξη των ατόμων με ψυχικές παθήσεις και να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες του χώρου.

Το ευρωπαϊκό έργο “Mental Health Matters through Restorative Art” (MHM), στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και καλών πρακτικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του έργου "MHM", έχουν σχεδιαστεί ηλεκτρονικά μαθήματα και θα πιστοποιούνται τα οποία θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και θα ενθαρρύνουν νέες δεξιότητες εξειδίκευσης.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Α/Α

Επωνυμία Φορέα

Ρόλος

Χώρα

1

Restorative Justice for All International Institute (RJ4All)

Συντονιστής

Ηνωμένο

Βασίλειο

2

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Συνέταιρος

Ελλάδα

3

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ»

Συνέταιρος

Ελλάδα

4

CSI Center for Social Innovation LTD

Συνέταιρος

Κύπρος

5

Lelekben Otthon Kozhasznu Alapitvany (Lelekben)

Συνέταιρος

Ουγγαρία

6

Fundacion INTRAS

Συνέταιρος

Ισπανία

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/11/2019 – 31/10/2021

Προϋπολογισμός: 12.492,00€

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ Ε-COURSE (VIDEO) 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ NEWSLETTER ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 


ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Σκαλτσάς, Αναπλ. Καθηγητής, yskaltsas@yahoo.gr, τηλ. 2104801276