ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Τίτλος έργου: Βοηθώντας την Επανάσταση, στηρίζοντας τη δημιουργία Ελληνικού κράτους. Από τις άγνωστες ιστορίες του 1821. Σύνθετη δημιουργία: Θεατρική παράσταση - εικονική πραγματικότητα – εικαστική εγκατάσταση ψηφιακών αρχείων.

Τίτλος έργου (στα Αγγλικά): Supporting the Revolution, supporting the creation of a Greek state. From the unknown stories of 1821.

Αριθμός Έργου/ Κωδ. ΕΛΚΕ: 82/ ΚΕ 80035

Συνοπτική περιγραφή: Το έργο αφορά σε ένα σύνθετο θέαμα - παράσταση το οποίο συνδυάζει ένα αφηγηματικό κείμενο το οποίο αναπτύσσεται και οπτικοποιείται από ηθοποιούς–χορευτές σε συνδυασμό με προηγμένες μορφές ψηφιακής αφήγησης και την εικονοποίηση αρχείων (εικονική πραγματικότητα, projection mapping, interaction, holograms) Τα πρωτογενή κείμενα πάνω στα οποία θα αναπτυχθεί η παράσταση είναι κατά βάσιν δύο ιστορικές διατριβές Ελλήνων Πανεπιστημιακών Ιστορικών που επεξεργάζονται το θέμα της Ελληνικής επανάστασης από δύο διαφορετικές οπτικές. (είναι η ιστορία του Φιλικού και αγωνιστή Πέτρο Σκυλίτζη Ομηρίδη ,έμπορο από τη Σμύρνη ο οποίος εντάχθηκε στον αγώνα αρχικά ως Φιλικός και στη συνέχεια προσέφερε χρήματα, καράβια και συμμετείχε και ο ίδιος στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821, σε συνδυασμό με τις παράλληλες δράσεις των προυχόντων της Πελοποννήσου και ιδιαιτέρως της οικογένειας Δεληγιάννη , έως και τη σύνταξη του τρίτου Ελληνικού Συντάγματος του 1827 στην Τροιζήνα. Από τις εργασίες αυτές θα προκύψει ένα καλλιτεχνικό κείμενο το οποίο θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της παράστασης-πολυθεάματος. Τα κείμενα καθώς και η δομή του έργου θα προκύψουν μέσα από διεπιστημονικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύνθετο πολυθέαμα που θα αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες πειθαρχημένες απόλυτα στους στόχους της πρότασης για μια δυναμική παρουσίαση αγνώστων στοιχείων της Ελληνικής επανάστασης μέσω της Τέχνης και της προηγμένης τεχνολογίας. Με μία επιπλέον επεξεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα αυτόνομο ψηφιακό διαδραστικό έργο. (ebook, dvd)


Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 23/12/2019 – 22/03/2021

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 100.000,00€

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Αριθμός Έργου: 82)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ματθαίος Σαντοριναίος, Καθηγητής, msantori@otenet.gr, τηλ. 2104801242

Υπεύθυνος διαχείρισης: Ιωάννης Σκάρος, εξωτερικός συνεργάτης, iskaros@asfa.gr, τηλ. 2103897103

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Αριθμός Έργου: 82)