ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Τίτλος Πράξης:
Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): Support of the Operational Management structure in Athens School of Fine Arts, for the implementation of structural funds interventions.

Κωδ. ΟΠΣ/ Κωδ. ΕΛΚΕ: 5029179/ ΚΕ 80009, ΚΕ80019, ΚΕ80020

Συνοπτική περιγραφή: Η Πράξη επικεντρώνεται σε ένα σχέδιο εφαρμογής δράσεων που στόχο έχουν την ορθή, άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-2020. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου είναι:

α) η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛΚΕ με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στη νομική υποστήριξη, την οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη κα,

β) η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχειριστικής υποστήριξης και του εξοπλισμού του ΕΛΚΕ,

γ) να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να αποκτήσει ο ΕΛΚΕ με τη νέα του δομή πιστοποιήσεις προτυποποίησης διαδικασιών, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, να αποκτήσει νέο πληροφοριακό σύστημα δημιουργίας και διακίνησης υπηρεσιακών εγγράφων, καθώς και η προσαρμογή των συστημάτων/ υποσυστημάτων του Ιδρύματος στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

 

Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/04/2018 – 31/12/2022

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 401.250,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαράλαμπος Ρέτσος, μέλος ΕΕΔΙΠ, haris.retsos@asfa.gr, τηλ. 2103897123

Υπεύθυνος διαχείρισης: Ιωάννης Σκάρος, εξωτερικός συνεργάτης, iskaros@asfa.gr, τηλ. 2103897103