Δημήτρης Περδικίδης και η τέχνη της Ισπανικής Πρωτοπορίας

4 Μαρτίου - 4 Μαϊου 2003

Δελτίο τύπου