Χαραλαμπίδης Νίκος
Ulysses returning,
1993 Εγκατάσταση
  "Σώμα Πολιτικό"
Wigs I, 1994
μελάνι, ριζόχαρτο 100x70
       
   
  Διακομή Αικατερίνη
Χωρίς Τίτλο 1994 Σύρμα, ριζόχαρτο 38x45x1,64
  Σωτηρίου Αθανάσιος
Χωρίς Τίτλο, 1994 κατασκευή 180x200