εκθεσιακός χώρος
 
  Δημήτριος Μπισκίνης
   
  "Ο Ζωγράφος"
  Ελαιογραφία, 108,5 x 78,5 εκ.
  Συλλογή Α.Σ.Κ.Τ.
   
επόμενο