Έκθεση της συλλογής του Δάκη Ιωάννου, με τίτλο:

"Everything that's interesting is new"
20/1/1996 έως 20/4/1996