Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Κεραμικής

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ

Εγκατάσταση

Α.Σ.Κ.Τ "το εργοστάσιο" 30.8 - 10.9.2002

   

Έκθεση Καλλιτεχνών - Μελών Ακαδημίας

PETER BEARD

Μεγάλη Βρετανία

Α.Σ.Κ.Τ "το εργοστάσιο" 26.8 - 9.9.2002

   

Έκθεση Καλλιτεχνών - Μελών Ακαδημίας

VAZQUEZ PEREZ

Ισπανία

Α.Σ.Κ.Τ "το εργοστάσιο" 26.8 - 9.9.2002

   

Συνάντηση με τη Βυζαντινή Εφυαλωμένη Κεραμική

Κούπα με παράσταση φανταστικού ζώου

14ος αιώνας

Συλλογή Ιδρύματος Πιερίδη

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο28.8 - 31.10.2002

   

Συνάντηση με τη Βυζαντινή Εφυαλωμένη Κεραμική

Πινάκιο με επιπεδόγλυφη παράσταση

αγκαλιασμένου ζευγαριού

Τέλη 12ου - Αρχές 13ου αιώνα

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο28.8 - 31.10.2002

   

Έκθεση Σύγχρονης Βαλκανικής Κεραμικής

LUCIA MIHAELA LOBONT

Ρουμανία

Πάρκο Ελευθερίας 29.8 - 10.9.2002

   

Φεστιβάλ Πιθαριών

Θραψανός, Κρήτη

31 Αυγούστου 2002

   

Φεστιβάλ Πιθαριών

Μαργαρίτες Ρεθύμνης

31 Αυγούστου 2002