Αναδρομική Τakis

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
"το εργοστάσιο"

5 Δεκεμβρίου 1994 έως 5 Μαρτίου 1995.