ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
DURATION OF EXHIBITION: 25 February-15 March 2004

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τρίτη - Παρασκευή 12:00-20:00,
Σάββατο - Κυριακή: 12:00-18:00, Δευτέρα Κλειστά.
Hours: Tuesday-Friday:12:00-20:00,
Saturday-Sunday: 12:00-18:00, Closed on Mondays

Διεύθυνση: Πειραιώς 256, Ρέντης
Τηλ: 210-3817643, 210-6601411 Φαξ: 210-6667971
Address: 256 Peiraios St, Rentis

Tel: +30 210 38 17 643, +30 210 66 01 411 Fax: +30 210 66 67 971

http://www.cubanarts.net