λάδι σε καμβά 220x 185 εκ. "ο Ιάκωβος και ο Άγγελος, 1991"   λάδι σε καμβά 195x 160 εκ. "ο Μουσικός, 1983"
   
  λάδι σε καμβά 195x 160 εκ. "Τοκετός, 1984"