Τομείς Εργαστήρια

Τομέας Ζωγραφικής
Α΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Β΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Γ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Δ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Ε΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
ΣΤ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Ζ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Η΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Θ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής
Υλικά και Τεχνολογία Υλικών
Σκηνογραφία
Μάθημα Σχεδίου
Ψηφιδωτό
Νωπογραφία και τεχνική των Φορητών Εικόνων
Πολυμέσα - Υπερμέσα

Τομέας Γλυπτικής
Εργαστήριο Χαλκοχυτικής / Γυψοτεχνίας
Εργαστήριο Τερακότας
Εργαστήριο Μαρμαροτεχνίας
Εργαστήριο Μετάλλου
Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής
Γλυπτική

Τομέας Χαρακτικής
Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφία & Τέχνη του Βιβλίου
Φωτογραφία
Χαρακτική

Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης