Ιστορία της Τέχνης      
       
Καθηγήτρια: Νίκη Λουϊζίδη
Καθηγήτρια: Ναυσικά Πανσελίνου - Κουμπαράκη
Επίκουρος Καθηγητής: Νικόλαος Δασκαλοθανάσης
ΕΤΕΠ: Ειρήνη Τσελεπή
     
     
     
τηλ: 210 4801271, 210 4801278
     
     
 • Ιστορία της Τέχνης
  • Επισκόπηση των περιόδων της Ιστορίας της Τέχνης. Τομές στην ιστορία της νεότερης τέχνης από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Σχολές και τεχνοτροπίες.
     
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι
  • Μαικήνες και καλλιτέχνες. Η κοινωνική λειτουργία του έργου τέχνης. Η κοινωνική θέση του καλλιτέχνη. Η θεωρία και η πρακτική της τέχνης. Οι πραγματείες και ο ρόλος τους.
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης II
  • Κείμενα καλλιτεχνών. Κριτικά κείμενα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Μέθοδοι της Ιστορίας της Τέχνης. Αναγνώσεις της Μοντέρνας Τέχνης. Η Τέχνη των Μακεδόνων και των Κομνηνών. Η Τέχνη των Παλαιολόγων. Η Βυζαντινή εικόνα. Το ψηφιδωτό. Η Λαϊκή Τέχνη.
 • Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης Ι
  • Η δυνατότητα της κριτικής. Στάδια στην κριτική λειτουργία. Το πρόβλημα της ερμηνείας και της αξιολόγησης. Ανάλυση των εννοιών που χρησιμοποιεί η κριτική για να χαρακτηρίσει το έργο και τον καλλιτέχνη.
 • Ειδικά θέματα θεωρίας της Τέχνης II
  • Ανάλυση κριτικών κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα έργα πλαστικών τεχνών. Βοηθητικά κείμενα θεωρίας της Τέχνης. Άσκηση εφαρμογής.