Διδακτική της Τέχνης      
       
Επίκ. Καθηγήτρια: Αικατερίνη Σάλλα - Δουκουμετζίδη
Με απόσπαση: Ελένη Μερτζάνη
     
     
     
τηλ: 210 4801220
     
Η καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού στις διάφορες ηλικίες. Μύηση του παιδιού στην καλλιτεχνική κληρονομιά, συνειδητοποίηση της κοινωνικής ύπαρξης και του ρόλου της Τέχνης, ολοκλήρωση της προσωπικότητας μέσω της Τέχνης. Κατανόηση των διαφόρων τεχνών. Πρακτική άσκηση των μαθητών σε ορισμένους κλάδους. Προγραμματισμός μαθημάτων, αποτίμηση της μάθησης, αναγκαία μέσα.