Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική  
       
Επίκ. Καθηγητής: Παναγιώτης Πούλος
     
     
     
     
     
     
Οι κύριες φιλοσοφικές κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες αισθητικές θεωρίες: Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Τα κύρια προβλήματα της Αισθητικής και της θεωρίας της Τέχνης και η εξήγηση των φιλοσοφικών προϋποθέσεών τους. Αισθητική εμπειρία, θεωρίες της Τέχνης, Αξιολόγηση, Τέχνη και Κοινωνία.