Ξένες Γλώσσες      
       
Λέκτορας: Σοφία - Λαμπρινή Ντενίση (διδάσκει Αγγλικά)
ΕΕΔΙΠ: Δημήτριος Ρομπολή (διδάσκει Γαλλικά)
     
     
     
       
  τηλ: 210 4801288