Θεωρία Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής    
       
Λέκτορας: Ιωάννης Καρατζόγλου
     
     
     
     
       
       
       
 
Έννοιες και αντίληψη του χώρου. Συστήματα γεωμετρικής απεικόνισης του χώρου και εφαρμογές τους. Θεωρίες για τον αρχιτεκτονημένο χώρο. Η Αρχιτεκτονική ως τέχνη και η σχέση της με τις πλαστικές τέχνες. Ιστορική επισκόπηση των αρχιτεκτονικών μορφών. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από τον δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.