Εργαστήριο Τερακότας      
       
ΕΤΕΠ: Παύλος Παλτόγλου  
     
     
     
τηλ: 210 4801226