Εργαστηριακό μάθημα κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό  
       
Γλυπτική