Εργαστηριακό μάθημα κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό  
       
Χαρακτική
     
Διδάσκεται στα εργαστήρια Χαρακτικής