Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφία & Τέχνη του Βιβλίου  
       
Επικ. Καθηγήτρια: Λεώνη Βιδάλη - Λαμπρινάκου
ΕΤΕΠ Κωνσταντίνος Μπάκας
ΕΤΕΠ Ευστάθιος Μάγγος
Διδάσκων με π.δ.407/80: Αλεξάνδρα Μπάκαλου
     
     
τηλ: 210 4801270, 210 4801272  
     
     
     
     
  • Στο Πρώτο έτος, οι σπουδαστές παρακολουθούν συστηματικά μαθήματα της ιστορίας των Γραφικών Τεχνών, από την εμφάνιση της γραφής έως τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα και με προβολές, σεμινάρια, προσκλήσεις προσωπικοτήτων από το χώρο, έρχονται σε επαφή με το ευρύ φάσμα των Γραφικών Τεχνών. Εργάζονται στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι, παρουσιάζουν μακέτες και τυπώνουν ολοκληρωμένα βιβλία στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset.
  • Στο δεύτερο έτος οι σπουδαστές πειραματίζονται με τη σχέση λόγου και εικόνας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, επίσης ολοκληρώνουν καλλιτεχνικά πειραματικά βιβλία έντυπα livres d' artiste, αφίσες, κάρτες, CD, τυπώνοντάς τα με μεθόδους παραδοσιακές ή ψηφιακές.