Φωτογραφία      
       
Αναπληρωτής Καθηγητής: Μανώλης Μπαμπούσης
ΕΕΔΙΠ: Αλέξανδρος Βούτσας
Διδάσκων με π.δ.407/80: Γεώργιος Τόσκας
     
     
     
τηλ: 210 4801248, 210 4801249, 210 4801250
     
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
  • Τις διαδρομές της φωτογραφίας στην τέχνη (σειρά δίωρων θεωρητικών μαθήματων που εξετάζουν και διερευνούν τις σχέσεις της σύγχρονης τέχνης με τη φωτογραφία).
  • Την τεχνική (λήψη, στούντιο και εκτύπωση ασπρόμαυρου φίλμ. Οι λήψεις με φιλμ. λήψεις με φιλμ μεσαίου μεγέθους, εκτύπωση έγχρωμου φιλμ και ψηφιακή επεξεργασία γίνονται κατά το Β' έτος παρακολούθησης,).
  • Δημιουργία φωτογραφικού εικαστικού έργου (ασκήσεις φωτογραφικής εικαστικής έρευνας, σύνδεση των δυο προηγούμενων.