Υλικά και Τεχνολογία Υλικών      
       
     
     
     
     
   
     
     
Το Μάθημα έχει σαν σκοπό την παροχή γνώσεων όσον αφορά τα υλικά Τέχνης.
Εκπαιδευτικά είναι ένας θεσμός που περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και θεωρητικές αναφορές ιστορικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπου αναλύονται και παρουσιάζονται τα φυσικά και βιομηχανοποιημένα προϊόντα, η προέλευσή τους, η τεχνολογία της χρήσης τους και η τοξικότητά τους.