Τομέας Ζωγραφικής      
       
Διευθυντής Τομέα: Ζαχαρίας Αρβανίτης (Αναπλ. Καθηγητής)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Εργαστήρια
 
Α' Εργαστήριο Ζωγραφικής
Β' Εργαστήριο Ζωγραφικής
Γ' Εργαστήριο Ζωγραφικής
Δ' Εργαστήριο Ζωγραφικής
       
Ε' Εργαστήριο Ζωγραφικής
ΣΤ' Εργαστήριο Ζωγραφικής
Ζ' Εργαστήριο Ζωγραφικής
Η' Εργαστήριο Ζωγραφικής
       
Γυμνό Νυκτός
Υλικά και Τεχνολογία Υλικών
 
       
       
Εργαστηριακά μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
       
Σκηνογραφία
Ψηφιδωτό
Νωπογραφία και τεχνική των Φορητών Εικόνων
Πολυμέσα - Υπερμέσα