Σκηνογραφία      
       
Αναπλ. Καθηγήτρια Ευθαλία Πεζανού
   
     
     
     
τηλ: 210 4801307  
     
     
     
Ο σπουδαστής εισάγεται στον κόσμο του θεάτρου και του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει τις ιδιομορφίες του σκηνικού χώρου. Κύριο αντικείμενο εργασίας είναι η δημιουργία υπό κλίμακα πλαστικής μακέτας (μοντέλου). Παράλληλα γίνεται ανάγνωση έργων κλασικών και σύγχρονων δραματουργών και αντικείμενο εργασίας είναι να αποδοθεί εικαστικά στο χώρο η ατμόσφαιρα και το νόημα του έργου.