Ψηφιδωτό      
       
Αναπλ. Καθηγήτρια: Δάφνη Αγγελίδου
ΕΤΕΠ: Αγγελική Κοκονάκη
     
     
     
τηλ: 210 4801309  
     
Στο μάθημα του Ψηφιδωτού οι φοιτητές εξοικειώνονται με το υλικό και τις δυνατότητές του. Αρχικά μελετούν τα αρχαία και βυζαντινά ψηφιδωτά και πειραματίζονται με ασκήσεις τεχνικής (άμεση και έμμεση ψηφοθέτηση, κατασκευή εντοιχίων ψηφιδωτών και δαπέδων, ψηφιδωτά σε μεταλλικές κατασκευές, στην τρίτη διάσταση και επιλογή διαφορετικών κονιαμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου). Ως υλικό, το ψηφιδωτό μπορεί να εκφράσει κάθε είδους εικαστικές αναζητήσεις. Χρησιμοποιώντας το με σύγχρονο τρόπο οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομα, φορητά έργα.