Ζ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Καθηγητής: Ιωάννης Ψυχοπαίδης  
Λέκτορας: Ιωάννης Σκαλτσάς  
Με απόσπαση: Ερατώ Χατζησάββα  
     
     
     
     
τηλ: 210 4801243