ΣΤ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Ανάπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Καζάζης  
Λέκτορας Μαγδαληνή Σιάμκουρη  
     
     
     
     
τηλ: 210 4801239