Η΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Ανάπλ. Καθηγητής: Ζαφείριος Ξαγοράρης  
Επίκουρ. Καθηγητής Ιωάννης Κονταράτος  
     
     
τηλ: 210 4801219