Ε΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Καθηγητής: Μιχαήλ Μανουσάκης  
     
ΕΕΠ: Κωνσταντίνος Τσώλης  
     
     
τηλ: 210 4801236