Δ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
Αναπλ. Καθηγητής: Πάνος Χαραλάμπους  
Επίκουρος Καθηγητής: Ιωάννης Σκαλτσάς  
     
     
     
τηλ: 210 4801276